Услуги

Изработване на кадастрални планове и карти, на специализирани кадастрални карти. Дигитализиране на картни материали, отстраняване на фактически грешки в кадастрален или регулационен план. Екзекутиви на площни и линейни обекти, определяне на обеми, площи, дължини и посоки. Анализ на резултатите от измервания, оптимизация на опорни мрежи, изравнение на планови, височинни и пространствени мрежи. Трансформация на координати, планове и карти в различните координатни системи. Изследване на деформации на сгради, инженерни и инфраструктурни обекти.